1. حمیده پاک مهر , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , محمود سعیدی رضوانی , خصیصه های عناصر برنامه درسی در رویکرد گفتمان سازانه با تاکید بر آموزه های انقلاب اسلامی ایران , اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
 2. زهرا وقاری زمهریر , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , مرضیه موحدی محصل طوس , چیستی تکلیف و انواع آن , اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
 3. زهرا وقاری زمهریر , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , مرضیه موحدی محصل طوس , جستاری در تعریف‌ها و برداشت‌های صاحب‌نظران از مفهوم تربیت دینی , کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
 4. طیبه سعیدی کلوخی , مجتبی بذرافشان مقدم , محمود سعیدی رضوانی , مربی گری: مسئله مغفول در دانشگاه ها , اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه پایدار , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 5. طیبه سعیدی کلوخی , مجتبی بذرافشان مقدم , محمود سعیدی رضوانی , مربی گری روشی موثر در آموزش کارکنان , اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه پایدار , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 6. حسن اسلامیان , زهرا اسلامیان , محمود سعیدی رضوانی , نگاهی به برنامه درسی تربیت جنسی در نظام تعلیم و تربیت با تاکید بر دو عنصر هدف و محتوا , نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، خانواده و تربیت جنسی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۶
 7. زهرا اسلامیان , محمود سعیدی رضوانی , ابوالفضل غفاری , حسن اسلامیان , بررسی و تحلیل ابعاد مختلف تربیت جنسی و مسائل اساسی مرتبط با آن , نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، خانواده و تربیت جنسی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۶
 8. زهرا اسلامیان , محمود سعیدی رضوانی , ابوالفضل غفاری , در جستجوی پیامهای مؤثر بر خویشتنداری جنسی دانشآموزان پسر مقطع متوسطه , نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، خانواده و تربیت جنسی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۶
 9. زهرا وقاری زمهریر , زهرا حجازی , ساناز عبیری , محمود سعیدی رضوانی , بررسی نگرش و کنش والدین به تربیت جنسی فرزندان , نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، خانواده و تربیت جنسی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۶
 10. سیده مریم خادم زاده , محمود سعیدی رضوانی , بررسی رابطه هوش معنوی وهویت دینی با کیفیت زندگی در دانشجویان , سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
 11. مصطفی امه طلب , محمود سعیدی رضوانی , مبانی تعلیم و تربیتِ تکلیف گرا , پنجمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران فلسفه تربیت دینی و اخلاقی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
 12. مصطفی امه طلب , محمود سعیدی رضوانی , در جستجوی مفهوم معنویت با رویکرد شیعی , دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴
 13. آمنه سیلانه , مرتضی کرمی , محمود سعیدی رضوانی , آسیب شناسی محیطهای یادگیری کارورزی در فنی و حرفه ای , همایش ملی کارآموزی؛ دریچه ای بسوی ارتباط موثر دانشگاه و صنعت , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸
 14. زهره هاشم پور , محمود سعیدی رضوانی , ارائه عوامل زمینه ساز بزه کاری و نقش پنهان مدرسه سرگذشت پژوهی نوجوانان بزه کار کانون اصلاح و تربیت شهر مشهد , همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های آموزش و پرورش , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
 15. کبری قبادی , محمود سعیدی رضوانی , سیدجواد قندیلی , مقصود امین خندقی , ضرورت کاوش در منبع قرآن و روایات به منظور کشف تمثیل های مناسب در کتاب های درسی (زمینه ای برای ایجاد نوآوری کتاب های درسی دین و زندگی) , همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های آموزش و پرورش , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
 16. امیر نجفی , امیر ثابت زاده , محمود سعیدی رضوانی , نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در اشتغال و (لزوم تغییر سیاستهای آموزش و پرورش در اهداف، ساختار، فرایندها و برنامه ریزی این آموزش ها در هنرستان ها) , همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های آموزش و پرورش , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
 17. آمنه سیلانه , مرتضی کرمی , محمود سعیدی رضوانی , محیط های یادگیری کل نگر و ارتقای سطح دانش و مهارت کارآفرینان فنی و حرفه ای , همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور دانشگاه مازندران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۵
 18. حمیده پاک مهر , حسین جعفری ثانی , محمود سعیدی رضوانی , حسین کارشکی , کیفیت تدریس در آموزش عالی: آموزش یا پژوهش؟ , اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404 , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۸
 19. حسین جعفری ثانی , محمود سعیدی رضوانی , محسن زارعی نوجینی , تبیین معیارهای برنامه درسی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی از دید متخصصان برنامه درسی , اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸
 20. حسین جعفری ثانی , زینت جلایری لائین , محمود سعیدی رضوانی , محسن نوغانی دخت بهمنی , بومی سازی برنامه های درسی تحولی در نظام آموزشی ایران , همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸
 21. محمود سعیدی رضوانی , علیرضا سنائی پور , بررسی مقایسه ای نظرات دانشجویان دختر و پسر نسبت به منابع سرگذشت نامه ای شهیدان , ایثار و شهادت و توسعه کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۲
 22. محمود سعیدی رضوانی , علیرضا سنایی پور , بررسی مقایسهای نظرات دانشجویان دختر و پسر نسبت به منابع سرگذشت نامهای شهیدان(نیمه پنهان ماه، قصه فرماندهان و افلاکیان زمین) , همایش ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۲
 23. محمود سعیدی رضوانی , حسین باغ گلی , علیرضا سنائی پور , تاثیر نگرش به شهادت در تاثیر پذیری دانشجویان از منابع سرگذشت نامه شهیدان , اولین نشست علمی و پژوهشی ایثار و شهادت خراسان رضوی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۰۱
 24. محمود سعیدی رضوانی , هادی سعیدی رضوانی , اصغر ابراهیمی هرستانی , اولویت بندی نیازهای آموزشی اعضای شوراهای شهری استان خراسان رضوی , دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۹
 25. محمود سعیدی رضوانی , آموزش برای توسعه: پندارهای بین المللی، ‌واقعیتهای بومی , همایش اقتصاد اسلامی و توسعه , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۹
 26. محمود سعیدی رضوانی , آموزش برای توسعه: پندارهای بین المللی، واقعیتهای بومی , دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۹
 27. محمود سعیدی رضوانی , تبیین چالش های برنامه درسی پنهان دینی دبیرستان و تعمیق تربیت اسلامی , سلامت معنوی و تعمیق تربیت اسلامی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۰۱
 28. محمود سعیدی رضوانی , تقی بینقی , مریم سلطانی , زلزله و برنامه ریزی آموزشی: تجربه های واقعه سال 1382 بم , اولین همایش زلزله شناسی و ژئو دینامیک زلزله , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۲
 29. محمود سعیدی رضوانی , محسن افخمی روحانی , دیدگاه کارشناسان قرآن و اقامه نماز معاونت پرورشی استانها , تربیت دینی در جهان معاصر , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۰۲
 30. محمود سعیدی رضوانی , تقی بینقی , گمانه هایی در باب عوامل ناکامی آموزش های فنی و حرفه ای رسمی در ایران , هفتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۲۴
 31. محمود سعیدی رضوانی , سمیه حسن نیامقدم , زهرا حسین پناه طرقی , ارزیابی کتاب های سرکذشت نامه ای شهیدان و بازنمایی صفات شهیدان در آنها , همایش ملی ایثار و شهادت ، فرصت ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۲۴
 32. معصومه محمدحسین زاده , محمود سعیدی رضوانی , کاروان های راهیان نور از نظردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد(1387) , همایش ملی ایثار و شهادت ، فرصت ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۲۴
 33. محمود سعیدی رضوانی , حسین باغ گلی , نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به مفهوم شهادت ، دفاع مقدس ، شهادت طلبی و الگو پذیری از شهیدان , همایش ملی ایثار و شهادت ، فرصت ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۲۴
 34. محمود سعیدی رضوانی , معصومه محمد حسین زاده , حسین باغگلی , سرنوشت شغلی و تحصیلی دانش آموختگان رشته مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر بر آن , کنفرانس آموزش مهندسی در 1404 , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۲
 35. لیلا محمدزاده , محمود سعیدی رضوانی , یادگیری مادام العمرهوش هیجانی و ارزشیابی توصیفی , کتابخانه های آموزشگاهی، پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی-یادگیری , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۰۳
 36. سید محسن اصغری نکاح , محمود سعیدی رضوانی , نجمه آزادفر , حسین باغ گلی , نگرش به خواندن دانش آموزان دوره ابتدایی: بررسی تفاوت حسب جنسیت، طبقه بندی اقتصادی، اجتماعی و پایه تحصیلی , کتابخانه های آموزشگاهی: پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۰۳
 37. معصومه محمدحسین زاده , محمود سعیدی رضوانی , ارزشیابی اردوهای راهیان نور دانشجویان درون داد فرایند برون داد , همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳/۲۵
 38. حسین باغگلی , محمود سعیدی رضوانی , شهین ایروانی , علیرضا صادقزاده قمصری , نتایج عملکرد تربیتی گروههای غیر رسمی فعال در تربیت دینی , اولین همایش آموزش و یادگیری غیر رسمی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۱۱
 39. حسین باغ گلی , شهین ایروانی , محمود سعیدی رضوانی , علیرضا صادق زاده قمصر , بررسی سیر تحول تربیت دینی غیر رسمی در ایران معاصر , اولین همایش آموزش و یادگیری غیر رسمی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۱۱
 40. رسول علیجانی , محمود سعیدی رضوانی , مطبوعات داخلی: آموزش آمادگی برای زلزله , اولین همایش آموزش و یادگیری غیر رسمی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۱۱
 41. محمود سعیدی رضوانی , احمد عرب زوزنی , فرهنک شهادت در کتب درسی دوره راهنمایی , نخستین همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹/۲۸
 42. محمود سعیدی رضوانی , مریم شاهرخی , چگونگی ترویج فرهنگ شهادت و ارزش های شهیدان , آسیب شناسی ترویج فرهنگ شهادت و ارزشهای شهیدان , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۳/۲۳
 43. محمود سعیدی رضوانی , رسم الخط و نشانه گذاری در قرآن کریم و نقش ان در برنامه درسی قران دوره ابتدایی , ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲/۰۱
 44. محمود سعیدی رضوانی , ضرورت تمرکز زدایی در قلمروی تربیت دینی-اخلاقی , آموزش وپرورش کشورهای اسلامی با تاکید بر نقش توسعه ای , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹/۲۰
 45. محمود سعیدی رضوانی , هادی سعیدی رضوانی , تاثیر منفی اختلافات منابع روش تحقیق بر روند پژوهش ها در حوزه علوم تربیتی , اولین همایش بین المللی روش های تحقیق در علوم ، فنون ومهندسی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳/۰۹
 46. محمود سعیدی رضوانی , كتابهاي ديني از منظر تحقيقات , خلاصه مقالات همايش اسيب شناسي تربيت ديني در اموزش و پرورش , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۰/۱۲
 47. محمود سعیدی رضوانی , بررسي نظام طراحي برنامه هاي درسي دوره هاي اموزش عالي علمي-كاربردي و ارائه الگوي مناسب , خلاصه مقالات همايش كاربرد تكنولوژي اموزشي در اموزش عالي كشور , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۸/۰۲
 48. محمود سعیدی رضوانی , تا ملي در باب تناسب نظام اموزش و پرورش رسمي با تربيت ديني , تربيت اسلامي (6) ويژه اسيب شناسي تربيت ديني , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۴/۰۱