لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    میزان اهمیت مؤلفه‌های هویت ملی برای ورود به برنامه‌های درسی در راستای بومی‌سازی برنامه‌های درسی (در دوره ابتدایی شهرستان کلات نادر    کارشناسی ارشد    جلایری لائین, زینت    2010-04-13
2    میزان انطباق فرآیند تدریس دبیران درس دین و زندگی سال سوم متوسطه با کتاب راهنمای تدریس    کارشناسی ارشد    اسلامیان, حسن    2010-05-31
3    بررسی انتظارات نقش مدیر از دیدگاه مدیران، دبیران و دانش آموزان سال سوم مدارس نظری شهرستان شاهرود و مقایسه آن با عملکرد فعلی مدیران در سال تحصیلی 89-90    کارشناسی ارشد    یغمائی, مریم    2010-07-01
4    بررسی مقایسه ای دیدگاههای دبیران دین و زندگی و دانش آموزان راجع به صلاحیت های شخصی و حرفه ای مطلوب و موجود دبیران دین و زندگی (و مقایسه با دبیران ریاضی)    کارشناسی ارشد    مهاجرگلیان, عبداله    2010-07-06
5    بررسی سبک اسناد مدیران و تاثیر آن بر پذیرش نوآوری های آموزشی    کارشناسی ارشد    علیجانی, رسول    2011-02-01
6    بررسی نگرش دانش آموزان رشته های انسانی و تجربی پایه سوم متوسطه شهرنیشابور نسبت به درس دین و زندگی و عوامل مؤثر بر آن    کارشناسی ارشد    حسین پناه طرقی, زهرا    2011-04-11
7    شناسایی و اولویت بندی شایستگی‌های حرفه‌ای مورد نیاز هنرآموزان فنی و حرفه‌ای از منظر هنرآموزان، کادر مدیریتی و هنرجویان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای شهر همدان (با استفاده از مدل بوریچ و تحلیل کوآدرانت)    کارشناسی ارشد    جامه بزرگ, مرضیه    2011-07-06
8    نقش ادراک از کیفیت تدریس اساتید در تفکر انتقادی دانشجویان علوم تربیتی    کارشناسی ارشد    پاک مهر, حمیده    2011-07-15
9    طراحی الگوی برنامه درسی هنر دوره راهنمایی تحصیلی    دکتری (Ph.D)    صابری, رضا    2011-09-21
10    طراحی الگوی برنامه درسی تربیت معلم مبتنی بر معماری دانش در ایران    دکتری (Ph.D)    شکوهی فرد, حسین    2011-11-21
11    شناسایی فرهنگ تدریس و الزامات تدریس خلاق در دانشگاه    دکتری (Ph.D)    محبی امین, سکینه    2012-03-12
12    طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر DIR جهت دانش آموزان آسیب دیده شنوایی دوره اول دبستان    دکتری (Ph.D)    شالیان, رحیم    2012-06-18
13    رابطه تولیدات پژوهشی با نمرات ارزشیابی تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری    کارشناسی ارشد    آذین فرد, اعظم    2012-06-26
14    مقایسه ی اثربخشی مدل های طراحی آموزشی سازنده گرا (جاناسن) و سیستمی (مریل) در طراحی محیط های یادگیری مساله محور در آموزش ضمن خدمت معلمان    کارشناسی ارشد    فیروزی, زهرا    2012-07-03
15    بررسی تربیت جنسی در آموزه های فقهی    کارشناسی ارشد    فرع شیرازی, سیدمصطفی    2013-04-30
16    طراحی و ارزشیابی اثربخشی، کاربست مدل طراحی آموزشی کل نگر در برنامه درسی فنی وحرفه ای    کارشناسی ارشد    سیلانه, آمنه    2013-05-12
17    طراحی وتدوین برنامه آموزش درس علوم برای آموزش ضمن خدمت معلمان دوره ابتدایی براساس مدل دیک وکری    کارشناسی ارشد    شریفی, جواد    2013-06-09
18    شناسایی مؤلفه ها و استانداردهای اخلاق حرفه ای تدریس استادان دروس معارف اسلامی    کارشناسی ارشد    مرادی دولیسکانی, مرتضی    2013-06-10
19    شناسایی تمثیل های جایگزین(مطلوب) در آیات و روایات برای گنجاندن در محتوای کتاب پیام های آسمان دوره اول متوسطه    کارشناسی ارشد    قبادی, کبری    2013-11-17
20    تدوین مؤلفه‌های اخلاق حرفه ای متناسب با کارآموزان مراکز فنی و حرفه ای    کارشناسی ارشد    امیدی ارجنکی, طاهره    2013-12-02
21    تاثیر طراحی انگیزشی آموزش بر یادگیری و عملکرد در آموزش صنعتی    کارشناسی ارشد    حدادی, صفیه    2013-12-09
22    شناسایی عوامل موثر غیر آموزشی در بهبود عملکرد منتج از انتقال یادگیری    کارشناسی ارشد    محمدی, سارا    2014-01-06
23    ارزشیابی برنامه گروه های دوستی در پایه هفتم    کارشناسی ارشد    صادقی, علی    2014-03-10
24    بررسی تاثیر انواع محتواهای مرتبط با تربیت جنسی بر نگرش مثبت خویشتن داری جنسی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم    کارشناسی ارشد    اسماعیلی, حسین    2014-03-10
25    شناسیایی و اولویت بندی پیام های مرتبط با خویشتن داری جنسی دانش آموزان دوره متوسطه به منظور تدوین محتوای مناسب    کارشناسی ارشد    اسلامیان, زهرا    2014-06-02
26    نسبت میان ایدئولوژی رسمی و ایدئولوژی عملیاتی در برنامه درسی نظام آموزش و پرورش ایران    دکتری (Ph.D)    فاضلی, احمدرضا    2015-02-01
27    ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه دانشجویان    کارشناسی ارشد    کامل عطارحسین زاده, سحر    2015-03-11
28    تأثیراستفاده از گروه های مطالعاتی هدایت شده با محتوای دینی و اخلاقی بر عزت نفس، مسئولیت پذیری و حجاب و عفاف    کارشناسی ارشد    بهزادی نیا, فهیمه    2015-03-14
29    تاثیر مطالعة کتاب های معنوی و حماسی بر عواطف و رفتار دانش آموزان دختر دورة سوم متوسطه    کارشناسی ارشد    امیرکانیان, مریم    2015-03-14
30    وضعیت مربیگری در دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    سعیدی کلوخی, طیبه    2015-03-15
31    شناسایی و اولویت بندی موضوعات اساسی مورد نیاز سبک زندگی دانشجویی با توجه به منابع دینی و سیره عملی علمای اسلامی جهت طرح در محتوای برنامه درسی مقطع کارشناسی    کارشناسی ارشد    افشار, محمدحسین    2015-04-12
32    گفتمان سازی آموزه های انقلاب اسلامی در برنامه های درسی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: چیستی، مدل ها و روش ها    دکتری (Ph.D)    پاک مهر, حمیده    2015-06-07
33    تحلیل برنامه درسی قصد شده نظام آموزش و پرورش ایران از حیث توجه به اقتصاد مقاومتی    کارشناسی ارشد    خوجه, زهرا    2015-06-14
34    تاثیر تکلیف شب فعال بر علاقه مندی دانش آموزان دوره ابتدایی نسبت به یادگیری    کارشناسی ارشد    اسماعیل پور, شهین    2015-07-05
35    تبیین عناصر برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا    کارشناسی ارشد    وقاری زمهریر, زهرا    2016-01-10
36    طراحی برنامه درسی متناسب با شرایط بحران: الگویی برای آموزش و پرورش عمومی ایران    دکتری (Ph.D)    قادری, سیدعلی    2016-03-02
37    تبیین سهم عوامل موثر بر توانمندسازی معلمان متوسطه مدارس دولتی دخترانه شهر درگز    کارشناسی ارشد    رمضانی, سمانه    2016-04-19
38    بررسی جایگاه معلمان پرورشی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه    کارشناسی ارشد    اسماعیلی فاروجی, فاطمه    2016-04-23
39    میزان انطباق برنامه‌های درسی اجرا شده درس ریاضیات دوره لیسه (متوسطه دوم) با برنامه درسی قصد شده در نظام آموزش‌ و پرورش جمهوری اسلامی افغانستان    کارشناسی ارشد    حیدری, وحید احمد    2016-05-01
40    نظریه زمینه ای برنامه درسی پنهان عفاف و حجاب دانشکده پزشکی مشهد    دکتری (Ph.D)    محمد حسین زاده, معصومه    2016-06-26
41    شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی معلمان در راستای بازنگری برنامه درسی آموزش ضمن خدمت    کارشناسی ارشد    محمودی, احمد    2016-07-09
42    عوامل تسهیل کننده و چالش زای اجرای برنامه درسی در نظام دوری(یک معلم ثابت) در دوره اول ابتدایی    کارشناسی ارشد    امیری, غلامرضا    2016-07-09
43    تحلیل محتوای مفاهیم خویشتنداری جنسی(حیا،عفاف،حجاب)درکتابهای درسی ابتدایی چ دوره اول متوسطه    کارشناسی ارشد    فاتحی, اعظم    2016-07-09
44    ارزشیابی درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدائی    کارشناسی ارشد    صاحبی, سمانه    2016-10-16
45    بررسی میزان توجه به نقش مربی گری از سوی مدیران در سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    جهانی, محسن    2016-10-26
46    بررسی نیازهای تربیت جنسی کودکان از منظر تجارب زیسته مادران    کارشناسی ارشد    فلکیان, محدثه    2017-03-14